Alf Seljenes Dalum – Vannkvalitet, mikrobiom og gjellehelse

Alf Seljenes Dalum sin spesialitet er ulike morfologiske teknikker, hvor målet er å finne nye metoder for å forebygge sykdom og bedre fiskens helse, velferd og prestasjon. Alf Seljenes Dalum jobber som forsker i Nofima, har bakgrunn som veterinær og en PhD på gjelleanatomi og -immunologi fra NMBU Veterinærhøgskolen.