Anette Furevik – Kliniske forsøk med variant av Moritella Viscosa

Anette Furevik har vært med på å utvikle de fleste vaksinene i Pharmaq. Hennes innlegg ser nærmere på en ny monovalent vaksine for å ha bedre beskyttelse mot infeksjon med Moritella viscosa, noe som har gitt veldig gode resultater fra feltforsøk.

Anette Furevik er seniorforsker i klinisk avdeling ved PHARMAQ. Hun er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen i 2009.