Vi inviterer til spennende foredrag og paneldebatt innenfor temaene:

Utfordringer med sår i lakseoppdrett – Ny forvaltningsplan for ILA (infeksiøs lakseanemi) i Norge.
Gjellehelse hos laksefisk i oppdrett – Sekvensering – et nyttig verktøy for smittesporing og overvåkning.

26. august 2021

TRONDHEIM

FOREDRAGSHOLDERE