Irja Sunde Roiha og Helene Bevan – Miljø- og vannkvalitet

Foredrag om hvordan ny sekvenseringsteknologi kan hjelpe til å forstå hvordan ulike miljøparameter påvirker fiskens helse og velferd.

Irja Sunde Roiha – Miljø- og vannkvalitet: Next Generation Sequencing (NGS) for norsk akvakultur.
Irja snakker om NGS i akvakultur og hvordan Pharmaq nå jobber med å implementere NGS som et nytt diagnostikk verktøy i akvakultur. Irja Sunde Roiha er mikrobiolog med doktorgrad i fiskehelse fra Universitetet i Bergen. Hun har 20 års erfaring med mikrobiologi; felt- og laboratoriearbeid, forskning og undervisning. Irja er Manager Microbiology i Pharmaq Analytic.

Helene Bevan – Miljø- og vannkvalitet: Mikrobiell samfunnsanalyse og fiskevelferd
Analyser fra en mikrobiell samfunnanalyse, og potensialet en slik analyse kan ha som et viktig verktøy for å komme bakterielle utfordringer i forkjøpet. Helene Bevan er molekylærbiolog med mye erfaring med utvikling av molekylære diagnoseverktøy.