Morten Nordstad ønsker velkommen til fagdagen

Morten Nordstad, President i Pharmaq Zoetis.