Vi inviterer til spennende foredrag og paneldebatt innenfor temaene:

Utfordringer med sår i lakseoppdrett – Ny forvaltningsplan for ILA (infeksiøs lakseanemi) i Norge.
Gjellehelse hos laksefisk i oppdrett – Sekvensering – et nyttig verktøy for smittesporing og overvåkning.

26. august 2021

TRONDHEIM

Program

Torsdag 26. august 2021

Konferansier for fagdagen, Tanja Hoel, Hatch Innovation Services

TidspunktForedrag
13:00Oppmøte, mat og mingling
14:00Velkommen, Morten Nordstad, PHARMAQ
14:15

Sekvensering - et nyttig verktøy for smittesporing og overvåkning
Emerging genomic strategies for improved tracking of virus spread in aquaculture, Sarah Hill, Royal Veterinary College, UK
Genomic epidemiology of SAV2 in Norwegian aquaculture from 2018 to 2020, Daniel Macqueen, University of Edinburgh, UK
Miljø- og vannkvalitet: Next-Generation Sequencing (NGS) for norsk akvakultur, Irja Sunde Roiha, PHARMAQ Analytiq 
Miljø- og vannkvalitet: Mikrobiell samfunnsanalyse og fiskevelferd, Helene Bevan, PHARMAQ Analytiq 

15:30Pause
15:45

Utfordringer med sår i lakseoppdrett

Bakterier og sår hos laks, Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet
Vintersår og nye varianter av Moritella Viscosa
, Julia Tandberg, PHARMAQ
Kliniske forsøk med variant Moritella Viscosa, Anette Furevik, PHARMAQ

16:30Pause
16:40Gjellehelse hos laksefisk i oppdrett
Vannkvalitet, mikrobiom og gjellehelse, Alf Seljenes Dalum, Nofima
Gjelleagens, hva betyr de? Renate Johansen og Hege Hellberg, PHARMAQ Analytiq
17:40Pause
18:00

Ny forvaltningsplan for ILA (infeksiøs lakseanemi) i Norge

Vaksinering- et risikoreduserende tiltak i bekjempelsen av ILA, Lars Gaute Jørgensen, PHARMAQ
Endringer i ILA-forvaltningen i forbindelse med ny bekjempelsesplan og implementering av ny dyrehelselov, Knut Rønningen, Mattilsynet

Paneldebatt - tema ILA
Mattilsynet, Knut Rønningen
Mowi, Per Helge Bergtun
Marin Helse, Per Anton Sæther
Veterinærinstituttet, Edgar Brun

19:00

We are Humans not Zoom-ans - et skråblikk på oss mennesker før, under og etter Covid. Pellegrino Riccardi

19:30Avslutning, Tanja Hoel
19:45Velkomst - aperitif
20:00Middag